Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διοικητικό Συμβούλιο

1. Σταυρακάκης Νικόλαος του Μιχαήλ (Πρόεδρος)

2. Αποστολόπουλος Χρήστος του Νικόλαου (Αντιπρόεδρος)

3. Καλτσάς Κωσταντίνος του Χρήστου (Ταμίας)

4. Γαβαλάκης Νικόλαος του Ιωάννη

5. Καθαράκης Μιχαήλ του Εμμανουήλ

6. Καραμπατζός Αντώνιος του Γεωργίου

7. Κατσαρός Ιωάννης του Αποστόλου

8. Κάτσικας Σωκράτης του Κωνσταντίνου

9. Κυραϊλίδης Χαράλαμπος του Θεόδωρος

10. Μουσιόπουλος Νικόλαος του Στυλιανού

11. Μπούντα Ελένη του Ευθυμίου

 

Εκτελεστική Γραμματεία

1. Παυλάκης Εμμανουήλ του Ευαγγέλου

2. Τσακαλίδου Έφη του Χρήστου

3. Τσούλιας Νικόλαος του Κωνσταντίνου