Ημερίδα: Επαγγελματική Εκπαίδευση και Ανάπτυξη

Η Πολυτεχνική Σχολή του Α.Π.Θ. σε συνεργασία με την Πρωτοβουλία για Παιδεία και Ανάπτυξη (ΠΡΩ.ΠΑΙΔΕΙ.Α.) το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2016, διοργάνωσαν από κοινού εκδήλωση με τίτλο "Επαγγελματική Εκπαίδευση και Ανάπτυξη". Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό o Νίκος Βαρσακέλης, Αναπληρωτής Πρύτανης Οικονομικών του ΑΠΘ, ο Κωνσταντίνος Κατσάμπαλος, Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ και ο Νικόλαος Σταυρακάκης,  Καθηγητής ΕΜΠ, μέλος του Συντονιστικού της ΠΡΩ.ΠΑΙΔΕΙ.Α..

Στο πρώτο μέρος της ημερίδας ο Κώστας Καλτσάς, Σχολικός Σύμβουλος, μέλος του Συντονιστικού της ΠΡΩ.ΠΑΙΔΕΙ.Α. παρουσίασε τις θέσεις της ΠΡΩ.ΠΑΙΔΕΙ.Α. για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και τη σύνδεσή της με την Ανάπτυξη. Στη συνέχεια ο Κώστας Κόμπος, Εκπαιδευτικός παρουσίασε τη Συνεισφορά της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο Νικηφόρος Μαραγκουδάκης, Σχολικός Σύμβουλος έκανε μια Αναδρομή στη Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και ο Ευάγγελος Βέργος παρουσίασε την πολύ σημαντική Εμπειρία της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής.

Στο δεύτερο μέρος της ημερίδας ο Λουκάς Ζαχείλας από το CEDEFOP παρουσίασε τις Ευρωπαϊκές πολιτικές για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, ο Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ. αναφέρθηκε στις Ανάγκες του παραγωγικού ιστού στη βιομηχανία, ο Δημήτρης Βλάχος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Α.Π.Θ. αναφέρθηκε στις Ανάγκες του παραγωγικού ιστού στα logistics και ο Νικόλαος Κοκκώσης από το Ελληνογερμανικό  Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο παρουσίασε τη Διττή Εκπαίδευση και τα πιλοτικά έργα του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου.

Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με ένα πολύ ενδιαφέρον στρογγυλό τραπέζι γόνιμου διαλόγου το οποίο συντόνισε ο Νικόλαος Μουσιόπουλος, Καθηγητής της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. και έλαβαν μέρος παρουσιάζοντας τις απόψεις τους ο Κυριάκος Λουφάκης, Προέδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ),  ο Εμμανουήλ Βλαχογιάννης, Αντιπρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), ο Χρήστος Γεωργίου, Διευθυντής Μελετών και Τεκμηρίωσης του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), ο Μπάμπης Χαραλαμπίδης, Επιστημονικός Συνεργάτης του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ και ο Σταύρος Σταύρου, πρώην Αναπληρωτής Διευθυντής του CEDEFOP.

Το Υλικό της Ημερίδας

Αφίσσα

Πρόγραμμα Ημερίδας

Χαιρετισμός Νίκος Σταυρακάκης

Παρουσίαση Κώστας Καλτσάς

Παρουσίαση Κώστας Κόμπος

Ομιλία Κώστας Κόμπος

Παρουσίαση Ευάγγελος Βέργος

Παρουσίαση Λουκάς Ζαχείλας

Παρουσίαση Δημήτρης Βλάχος

Παρουσίαση Νικηφόρος Μαραγκουδάκης

Παρουσίαση Νικόλαος Κοκκώσης

Ομιλία Νικόλαος Μουσιόπουλος

Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης

Share