Δελτίο Τύπου – Θέσεις της ΠΡΩ.ΠΑΙΔΕΙ.Α. για το νομοσχέδιο Γαβρόγλου για το ΚΠΓ

Αθήνα,  08 Φεβρουαρίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Οι θέσεις της ΠΡΩ.ΠΑΙΔΕΙ.Α. για το νομοσχέδιο «Ρύθμιση Θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και άλλες διατάξεις». Εκλογές, ευρώ – δραχμή στο αόρατο τέλος του τούνελ …

Πριν μερικές μέρες κυκλοφόρησε και προχθές κατατέθηκε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων για άμεση συζήτηση ένα υπερνομοσχέδιο σκούπα του Υπουργού Παιδείας Κυρίου Γαβρόγλου, με τίτλο «Ρύθμιση Θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος Και άλλες διατάξεις», (Βλέπε [1]),   το οποίο μάλιστα σχεδιάζεται να ψηφιστεί και με το χαρακτήρα του κατεπείγοντος. Το νομοσχέδιο αυτό ενσωματώνει με περισσή θρασύτητα πολλά από αυτά που ονειρεύονταν και σχεδίαζαν οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ προκάτοχοί του Υπουργοί Παιδείας, δηλαδή ο Αρίστος Μπαλτάς και ο αιώνιος φοιτητής Νίκος Φίλης.

Αρχικά σχόλια:

 • Για όλα τα θέματα που αναφέρονται στο ΝΣ δεν έχει προηγηθεί κανένας -έστω υποτυπώδης, έστω προσχηματικός – διάλογος. Θυμόμαστε τους ομοϊδεάτες και συνοδοιπόρους του κυρίου Γαβρόγλου, μεταξύ αυτών οι επιφανείς κκ Α. Μπαλτάς, Θ. Φωτίου Γ. Κατρούγκαλος και Σία Αναγνωστοπούλου, στις δεκαετίες που πέρασαν, να κλείνουν μαζί με αυτόν τα Πανεπιστήμια, να διαλύουν τις Γενικές Συνελεύσεις Σχολών και Τμημάτων και τις συνεδριάσεις των Συγκλήτων, όταν ερχόταν ακόμα και το πιο ασήμαντο νομοσχέδιο για την τριτοβάθμια, απαιτώντας τη διεξαγωγή ενός διαλόγου στο διηνεκές.
 • Σήμερα, βέβαια, ετσιθελικά, ανερυθρίαστα, αυθαίρετα και αντιδημοκρατικά, έρχεται η ίδια αυτή «παρέα» χωρίς κανένα διάλογο, χωρίς την ελάχιστη διαβούλευση με κανένα θεσμικό όργανο των Πανεπιστημίων να νομοθετεί με ρυθμούς εξπρές θεμελιώδεις ρυθμίσεις για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, πιστεύοντας προφανώς ότι διαθέτουν το παπικό (ή το σοβιετικό) αλάθητο!

Πιο συγκεκριμένα, το κατατεθέν νομοσχέδιο μεταξύ άλλων περιέχει προβλέψεις για τα ακόλουθα ζητήματα:

Άρθρα 1, 2, 3. Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

Καταρχήν θετική ρύθμιση που ολοκληρώνει, έστω και με καθυστέρηση, μια προσπάθεια που ξεκίνησε από το 2010 για την  ανάπτυξη της «ψηφιακής-ηλεκτρονικής» εκδοχής του  ΚΠΓ και τη θέσπιση ηλεκτρονικού τρόπου εξέτασης. Δυστυχώς αυτό θεσμοθετείται σε μια στιγμή που με τον νέο τύπο σχολείου (ΕΤΟΔΣ) μειώνονται οι ώρες που διατίθενται στις ξένες γλώσσες, ενώ δεν προωθείται η σύνδεση των προγραμμάτων σπουδών των ξένων γλωσσών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια με το ΚΠΓ και δεν διασφαλίζεται ότι η ξενόγλωσση διδασκαλία θα απολήγει στην απόκτηση του ΚΠΓ, όπως επισημαίνει και η ΠΕΣΣ (βλέπε, [2]).

Άρθρο 4 – Ρύθμιση θεμάτων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας. Πολλά στραβά καταγγέλλονται στην επιστολή του πρώην  Γενικού Διευθυντή της Εθνικής Βιβλιοθήκης (ΕΒΕ)  και πρώην  Προέδρου του Γενικού Συμβουλίου Δημοσίων Βιβλιοθηκών και Γενικών Αρχείων του Κράτους, που αφορούν τόσο τη λειτουργία της ΕΒΕ όσο και την επιλογή των στελεχών, όπου εντοπίζονται φωτογραφικές διατάξεις (βλέπε, [3], [4]).

Άρθρο 7, παρ.1.: Θετική η ρύθμιση για τον Ενιαίο Αριθμό Μαθητή. Θα πρέπει όμως αφενός να διευρυνθεί η αξιοποίηση του συστήματος myschool και αφετέρου να υπάρχει συνεχής μέριμνα για τη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας του πληροφοριακού συστήματος και πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία προστασίας προσωπικών  δεδομένων .

Άρθρο 7, παρ.2α&β για τις Σχολικές Εκδρομές: Πρόκειται για την επέκταση ρυθμίσεων σε συγκεντρωτική κατεύθυνση, αφού ο "Καλλικράτης" είχε μεταφέρει την αρμοδιότητα στις Περιφέρειες και σταδιακά, μετά το 2014, έχει αρχίσει η επαναφορά της αρμοδιότητας στο υπουργείο. Σε αντίθεση με αυτή την κίνηση, οι αρμοδιότητες θα πρέπει να αποκεντρωθούν πλήρως, ενισχύοντας την αυτονομία των σχολικών μονάδων και παράλληλα τους μηχανισμούς εποπτείας και λογοδοσίας. Η παιδαγωγική αναπαλαίωση των εκδρομών και επισκέψεων είναι η άλλη, πιο ουσιαστική πτυχή του θέματος, που πρέπει να απασχολήσει όλους και πρώτα την εκπαιδευτική κοινότητα.

Άρθρο 10, παρ.5: Άλλη μια ευελιξία στην δυνατότητα των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης να μην εξαντλήσουν τους τρόπους αξιοποίησης των εκπαιδευτικών που πλεονάζουν σε περιοχές που δεν καλύπτονται, αλλά να καλύψουν μέρος του ωραρίου τους σε κολυμβητήρια που τρέχουν εκπαιδευτικά προγράμματα. Η ρύθμιση έχει και εμβαλωματικό χαρακτήρα, αφού τα προγράμματα κολύμβησης, παρά το θετικό τους περιεχόμενο, θεσμοθετήθηκαν φέτος με προχειρότητα και με πολλά προβλήματα στην εφαρμογή.

Άρθρο 10, παρ.9: Παραθέτουμε τη διάταξη ως έχει: “Αν σε θέση Ειδικού Συμβούλου επιλεγεί εκπαιδευτικός της ιδιωτικής εκπαίδευσης, για το χρονικό διάστημα της απασχόλησής του στο ΙΕΠ λογίζεται ότι τελεί σε εκπαιδευτική άδεια, κατά παρέκκλιση των   κείμενων διατάξεων, χωρίς χρονικό περιορισμό από τυχόν χορηγηθείσες εκπαιδευτικές άδειες στο παρελθόν, και λαμβάνει μόνο τις αποδοχές της άδειας αυτής, οι καλύπτονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων του στο ΙΕΠ. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται από το σχολικό έτος 2016-2017.”

Άρθρο 12 – Παράγραφος 19  Η ανεπάρκεια του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων να λειτουργήσει το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑΛ οδηγεί το Υπουργείο στην νομοθέτηση διάταξης σύμφωνα με την οποία το Μεταλυκειακό Έτος–Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2016-2017 μπορεί να ξεκινήσει οποτεδήποτε μέσα στη διάρκεια του σχολικού έτους και να ολοκληρωθεί το σχολικό έτος 2017-2018. Τα προβλήματα που θα δημιουργήσει η συγκεκριμένη ερμαφρόδιτη ρύθμιση είναι πάρα πολλά. Είναι πιο ορθό και έντιμο για το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων να αποδεχθεί την ανεπάρκειά του και να ξεκινήσει τη λειτουργία του Μεταλυκειακού Έτους–Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑΛ από το σχολικό έτος 2017-2018 έχοντας ολοκληρώσει την απαιτούμενη προετοιμασία.

 Άρθρο 13 Αφορά την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από διάφορες ασθένειες. Καλό θα είναι να μην χρησιμοποιούνται τα ΑΕΙ για άσκηση κοινωνικής πολιτικής. Αρμόδιες για αυτό θα πρέπει να είναι άλλες υπηρεσίες της Πολιτείας. Επίσης είναι σημαντικό να αποσαφηνιστεί ότι κάποιες ασθένειες δεν προσιδιάζουν σε κάποια επιστημονικά (κατ’ επέκταση, και επαγγελματικά)  πεδία.

Άρθρο 13 Παρ. 4 Προβληματισμός έχει εκφραστεί και για την παράγραφο 4 με την οποία εισάγεται πάγια πλέον ρύθμιση που επιτρέπει τη διατήρηση και για το μεθεπόμενο έτος της βαθμολογίας εξέτασης στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και δοκιμασίες για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Όπως επισημαίνεται “αν και η ρύθμιση παρέχει δικαίωμα συμμετοχής σε περιορισμένο ποσοστό θέσεων εισακτέων, ο οποίος μάλιστα επιμερίζεται μεταξύ των επομένων δύο ετών, επισημαίνεται ότι η διατήρηση βαθμολογίας ε επόμενα έτη δεν παύει να αποτελεί εξαιρετική ρύθμιση που, εκτός καθοριζόμενων και ευλόγων ορίων, αποκλίνει από την αρχή ίσης μεταχείρισης.” (βλέπε, [5])

Άρθρο 15, Σύσταση   οργανικής      μονάδας         επιπέδου        Διεύθυνσης    στο      ΥΠΠΕΘ, για την Ιδιωτική Εκπαίδευση: Εκφράζουμε τον προβληματισμό μας για την πρακτική που ακολουθείται, σύμφωνα με την οποία, κάθε φορά που εντοπίζονται προβλήματα και δυσλειτουργίες στα θέματα του ΥΠΠΕΘ, δημιουργείται μια νέα οργανική μονάδα, παραβλέποντας τη λογική που υπηρετούν τα νέα οργανογράμματα και χωρίς να εξαντλούνται άλλες δυνατότητες για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων προβλημάτων. Πρόκειται για την ίδια πρακτική που οδήγησε σταδιακά σε διόγκωση των οργανογραμμάτων όλων των υπουργείων.

Άρθρο 18  Με αυτό το άρθρο καταργείται το ΕΣΥΠ και ιδρύεται το Εθνικό Συμβούλιο Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.). Μερικές γρήγορες σκέψεις για το άρθρο:

 • Είναι γνωστό ότι ο χώρος του ΣΥΡΙΖΑ και των συνιστωσών του δεν είχε ποτέ θετική αντίληψη για τη λειτουργία οργάνων ημιαυτόνομου χαρακτήρα, όπως το ΕΣΥΠ. Αυτός θεωρούμε ότι αποτελεί και το βασικό λόγο εξαφάνισης αυτού του σώματος. Άλλωστε σε αυτή τη λογική συνηγορεί και το γεγονός ότι επί δύο σχεδόν χρόνια που κυβερνούν οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, το σώμα αυτό δεν λειτούργησε, ούτε καν συγκροτήθηκε(!) εκθέτοντας ωμά και ανεπανόρθωτα ένα από τα προβεβλημένα στελέχη τους, πανεπιστημιακό που τον διόρισε Πρόεδρο του ΕΣΥΠ, ο οποίος πρόσφατα παραιτήθηκε, διαμαρτυρόμενος για την κατάργηση και μετάλλαξη του οργάνου.
 • Πρόκειται για άλλη μια άτσαλη προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να αντικαταστήσει ένα όργανο (το ΕΣΥΠ) που δεν ελέγχει και δεν μπορεί να ελέγξει, άσχετα αν το όργανο είναι όντως δυσλειτουργικό. Αυτό που φτιάχνει είναι ένα εντελώς διαφορετικό πράγμα, που προσιδιάζει περισσότερο στη δομή του Εθνικού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αφού τα μέλη του ελέγχονται κατά συντριπτική πλειοψηφία από την πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.
 • Ενώ το νέο αυτό όργανο αναφέρεται στην «… Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» είναι απορίας άξιο γιατί δεν συμμετέχουν στη συγκρότησή του Ομοσπονδίες, όπως η ΠΟΣΔΕΠ, η ΟΣΕΠ/ΤΕΙ, και η ΕΕΕ. 
 • Το μόνο που μπορεί να κάνει αυτό το όργανο είναι να ευλογεί αποφάσεις του Υπουργείου, όταν και αν το Υπουργείο αποφασίσει να το συμβουλευθεί. Δεν υπάρχει καμιά αυτονομία, ούτε καν αυτή που είχε π.χ. το ΕΣΥΠ, το οποίο ο Πρόεδρος μπορούσε να συγκαλέσει για να συζητήσει οποιοδήποτε θέμα, ανεξάρτητα από τη βούληση του Υπουργείου. Ακόμη και σε συμβολικό επίπεδο, η διοικητική υποστήριξη του οργάνου γίνεται από μονάδα του Υπουργείου, επομένως αυτονομία μηδέν. Αυτό φυσικά θα οδηγήσει και σε απώλεια της δυνατότητας συμμετοχής του ΕΣΕΚΑΑΔ σε ευρωπαϊκά δίκτυα όπως π.χ. το EUNET.
 • Πέραν των ανωτέρω, λόγω της γνωστής ανεπάρκειας, αυτό που πάει να νομοθετήσει δεν θα λειτουργήσει, για καθαρά νομικούς λόγους: Προβλέπεται συμμετοχή στο όργανο του Προεδρεύοντος της Συνόδου των Πρυτάνεων και του Προεδρεύοντος της Συνόδου των Προέδρων ΤΕΙ. Είναι γνωστό ότι αυτοί αλλάζουν κάθε τρεις μήνες, ενώ το άρθρο λέει ότι η θητεία των μελών του ΕΣΕΚΑΑΔ είναι τριετής. Επομένως, το όργανο θα έχει νόμιμη σύνθεση το πολύ μόνο κατά τους πρώτους τρεις μήνες από τη συγκρότησή του. Επιπλέον, η συγκρότηση του οργάνου γίνεται, φυσικά, με υπουργική απόφαση. Αυτά μαζί σημαίνουν ότι κάθε τρεις μήνες το πολύ (αν υποθέσουμε ότι η αλλαγή Προεδρείων Συνόδων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ είναι ταυτόχρονη) το Υπουργείο θα πρέπει να βγάζει καινούρια υπουργική απόφαση για να ανασυγκροτεί το ΕΣΕΚΑΑΔ. Αυτό είναι απλά αδύνατο να γίνει πρακτικά, αλλά ακόμα κι αν υποθέσουμε ότι δεν κάνει τίποτα άλλο από το να ανασυγκροτεί το ΕΣΕΚΑΑΔ, κάθε φορά που κάνει ανασυγκρότηση θα πρέπει να ρωτάει τους φορείς που εκπροσωπούνται αν θέλουν να διατηρήσουν ή να αλλάξουν τον εκπρόσωπό τους. Όπως λοιπόν θα έλεγε και ο καραγκιόζης «…ε ρε γέλια…»

Με το άρθρο 19 παρ. 4 διορθώνουν την ερμηνευτική εγκύκλιο που εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2016 με στοιχεία Φ.122.1/88/119483/Z2 και η οποία έξω και πέρα από κάθε ρύθμιση νόμων επέβαλε ότι οι επί θητεία Επίκουροι Καθηγητές μπορούν να αιτηθούν την εξέλιξή τους στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, αφού μονιμοποιηθούν. Η ερμηνευτική εγκύκλιος νομοθετούσε ενάντια σε ρητές προβλέψεις του νομοθέτη (βλέπε  [6]). Έξι μήνες μετά, ενώ  με το θέμα  αυτό έχουν ασχοληθεί οι Πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ, πρόσφατη σύνοδος πρυτάνεων και βουλευτές με ερωτήσεις στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, το Υπουργείο Παιδείας επιτέλους αντιλαμβάνεται το λάθος του. Και τι κάνει; Αντί απλά να καταργήσει αυτή την εγκύκλιο, καταθέτει νόμο. Από την άλλη, στην Υπουργική Απόφαση για «διαδικασίες εκλογής των μελών ΔΕΠ»  ΦΕΚ Β’ 225/31.01.2017 (προσέξτε την ημερομηνία) διατηρείται η διατύπωση με την απαγόρευση εξέλιξης!  Και αυτή η ΥΑ θα έχει την τύχη πολλών άλλων νομοθετημάτων της κυβέρνησης, θα αλλάξει σύντομα λόγω λαθών και αντιφάσεων.

Το πιο τραγικό είναι ότι σε ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε την Τρίτη 31/1/2017 και αφορά τις διαδικασίες εκλογής των μελών ΔΕΠ, εξακολουθεί να περιέχεται η παράνομη αυτή απαγόρευση εξέλιξης αν και την ίδια περίοδο ήταν γνωστό ότι θα κατέβαινε νόμος που θα διόρθωνε αυτή την παρανομία. Φυσικά στην εγκύκλιο αυτή υπάρχουν και αρκετά άλλα παραδείγματα αντιθέσεων νομικών προβλέψεων και διατυπώσεων στην εγκύκλιο. Είναι ευνόητο ότι μετά την ψήφιση του νόμου αυτού η εγκύκλιος πρέπει την επόμενη βδομάδα να αλλάξει, πιθανή διάρκειας ζωής 10 μέρες.

Άρθρο 19, Παρ. 7. Με τη διάταξη αυτή το 1/3 των μελών ΔΕΠ θα παραμείνει στην εργασία ένα επιπλέον έτος, και κατά το 68ο  έτος της ηλικίας τους, με μια υποκριτική διατύπωση, καθώς ονομαστικά δεν αλλάζει το όριο ηλικίας, αλλά η ερμηνεία περί συμπλήρωσης του 67ου έτους. Η δραματική μείωση του προσωπικού των ΑΕΙ δεν αντιμετωπίζεται με αποσπασματικές/εμβαλωματικές παρεμβάσεις. Ακόμη και στην περίπτωση αυτή, για λόγους ισονομίας, θα έπρεπε η παράταση να αφορά όλα τα μέλη ΔΕΠ. Εκτός αν η ρύθμιση αυτή συνδέεται με κάποια υποψηφιότητα και τον χρόνο υπηρεσίας που πρέπει να έχει ο ενδιαφερόμενος.

Άρθρο  19   Παρ. 8. Με αυτό το άρθρο θεσμοθετείται πλέον σε μόνιμη βάση η διπλή εξεταστική τις περιόδους Φεβρουαρίου και Ιουνίου, καθιστώντας με αυτό τον τρόπο το Πανεπιστήμιο μόνιμο εξεταστικό κέντρο. Αποσυνδέεται επομένως πλήρως η εκπαιδευτική από την εξεταστική διαδικασία, για όσους έχουν συμπληρώσει τον ελάχιστο χρόνο σπουδών.  Γεγονός που εκφυλίζει έτι περαιτέρω την ακαδημαϊκή λειτουργία στα πανεπιστήμια με προσδιορίσιμα δυστυχώς πολύ αρνητικά αποτελέσματα στο εγγύς και απώτερο μέλλον. Επιπλέον, το Υπουργείο μεταφέροντας στα Τμήματα το δικαίωμα για τη σχετική απόφαση, μετατρέπει τις συνελεύσεις τους σε ένα μόνιμο  πεδίο εκβιασμών και συγκρούσεων με τους φοιτητικούς συλλόγους. Συγχρόνως όμως δημιουργούνται φοιτητές διαφορετικών δικαιωμάτων και ευκαιριών μέσα στο ίδιο ΑΕΙ!

Άρθρο 20, Παρ. 1. Η διάταξη αφορά τη δυνατότητα μετάταξης των διοικητικών υπαλλήλων  σε θέσεις ΕΤΕΠ. Αυτό το ζήτημα αντιμετωπίστηκε πρόχειρα, με αποτέλεσμα να αποτελεί εν δυνάμει μια επί πλέον νάρκη στα θεμέλια της επαρκούς λειτουργίας των ΑΕΙ. Αν και η νέα ρύθμιση λύνει μερικώς το θέμα των κριτηρίων παρόλα αυτά το θέμα υποστελέχωσης των διοικητικών υπηρεσιών εντείνεται, αλλά και το πρόβλημα της τρομακτικής έλλειψης εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού συνεχίζει να υπάρχει. Η μετακίνηση των όποιων διοικητικών σε θέσεις ΕΤΕΠ δεν προσθέτει νέο προσωπικό στο βαθμό που τα μέλη αυτά ήδη παρέχουν έργο στο ίδιο αντικείμενο.

Άρθρο 20, παρ. 4. Μετακίνηση διδακτόρων από Πρώτο/Δευτεροβάθμια στα ΑΕΙ Η ανευθυνότητα και η προχειρότητα είναι εμφανής και στο θέμα της δυνατότητας μετάταξης εκπαιδευτικών σε θέσεις ΕΔΙΠ. Μετά από αρκετούς μήνες διαπίστωσαν ότι η πρώτη νομοθέτηση δεν απαντούσε σε κανένα λογικό αίτημα αξιολόγησης αναγκών των Τμημάτων και σοβαρής αξιολόγησης των υποψηφίων. Αν και η παρούσα ρύθμιση κινείται σε καλύτερη κατεύθυνση, με την απαίτηση καταγραφής των αναγκών των Τμημάτων για προσωπικό ΑΕΙ και μετάταξη μετά από κρίση μόνο για τις θέσεις αυτές, το βασικό θέμα παραμένει. Οι ανάγκες των ΑΕΙ δεν μπορούν να λύνονται με έμμεσους τρόπους αλλά μόνο με πρόσληψη του αναγκαίου και ικανού νέου προσωπικού. Τα ΑΕΙ δεν επιζητούν να λύσουν τα προβλήματα υποστελέχωσης με αφαίμαξη προσωπικού από ήδη υποστελεχωμένες άλλες βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Άρθρο 22  Ιδρύεται ένα νέο Πανεπιστήμιο, ιδιότυπο είναι αλήθεια, αφού η ΕΣΔΥ αποτελεί μια υπηρεσία  του Υπουργείου Υγείας, η οποία ειρήσθω εν παρόδω έχει το μεγάλο προνόμιο να διαχειρίζεται όλα τα χρήματα που κατευθύνονται σε μελέτες και έρευνες στα θέματα υγείας. Μιλάμε βέβαια για χρήματα που προέρχονται όχι μόνο από την Αθήνα και τις Βρυξέλες, αλλά και από διεθνείς οργανισμούς,  όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Μήπως εδώ κρύβεται και η πρεμούρα του τρομερού δίδυμου Πολάκη–Ξανθού, το οποίο επέβαλε και την «πανεπιστημιοποίηση» της ΕΣΔΥ. Τη στιγμή που το επιστημονικό αντικείμενο της ΕΣΔΥ θα μπορούσε να καλυφθεί σε επίπεδο ενός τομέας σε ένα Τμήμα ή Σχολή Επιστημών Υγείας. Καλωσορίζουμε λοιπόν το νέο «Πανεπιστήμιο Πολάκη» στο υπερκορεσμένο Αττικό Λεκανοπέδιο, όταν η κατεύθυνση, που υποτίθεται πως αποδέχεται και ο κύριος Υπουργός είναι για διοικητικές συγχωνεύσεις και δημιουργία εκπαιδευτικών πόλων. 

Άρθρο 26  και  Άρθρο 27  Ιδρύονται τα Τμήματα «Τουριστικών Σπουδών» στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και  «Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού» στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και η «Πολυτεχνική Σχολή» στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σε ποιο σχέδιο εντάσσονται αυτά τα νέα Τμήματα; Ποιος είναι ο ελάχιστος αριθμός καθηγητών και επιστημονικών πεδίων, που θα πρέπει να υπάρξουν ώστε αυτά τα νέα Τμήματα να σταθούν με την ελάχιστη απαιτούμενη «ακαδημαϊκή αξιοπρέπεια» στον εθνικό και διεθνή χώρο; Ποια η υπευθυνότητα που επιδεικνύει η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας απέναντι στους νέους και στις οικογένειές τους, που θα τους συμβεί η τυχερή ατυχία να βρεθούν σε λίγους μήνες πρωτοετείς σε αυτά τα τμήματα; Λαμβάνοντας υπόψη την παράταση για ένα έτος της λειτουργίας 18 Τμημάτων ΤΕΙ με ένα μόνο ή κανένα διδάσκοντα [6]  και την παραπάνω αναφερόμενη ίδρυση του νέου «Πανεπιστημίου Πολάκη» καθίσταται σαφές ότι απέναντι στην απαιτούμενη αναδιάρθρωση του χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και μετά από το κακοποιημένο σχέδιο «ΑΘΗΝΑ», η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ αντιπαραθέτει το σχέδιο «ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ» (Βλέπε [7], για όποιον δεν κατάλαβε).

Καταλήγοντας, λοιπόν συμπεραίνουμε  ότι πέραν των ζητημάτων που αναδεικνύονται στον τίτλο του Νομοσχεδίου, δηλαδή του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας και της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας, τα πολλά θέματα που κρύβονται πίσω από τη φράση «… και άλλες διατάξεις» αναδεικνύουν το βασικό χαρακτήρα του νομοσχεδίου, που έχει ως στόχο να εξυπηρετήσει ποικίλα συμφέροντα ομάδων αλλά ακόμα και ατόμων με σκοπό την εκλογική πελατεία. Τα παραπάνω ενισχύονται και από το συχνό φαινόμενο τον τελευταίο καιρό να έρχονται νομοσχέδια στη Βουλή χωρίς να συνοδεύονται από εμπεριστατωμένη κοστολόγηση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Το ίδιο συμβαίνει και με το παρόν νομοσχέδιο. Ίσως είναι χωρίς σημασία αυτή την περίοδο, αφού αυτά θα γίνουν όταν θα μπούμε σε περιβάλλον δραχμής.

Εκτιμούμε, με βάση και παρόμοιες πολιτικές άλλων υπουργείων, ότι η κυβερνητική πολιτική κινείται σε προεκλογική τροχιά, με ορίζοντα μετά τον Ιούνιο 2017, ώστε να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος χρόνος για την παραγραφή της εγκληματικής πολιτικής των Τσίπρα – Βαρουφάκη κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015.  Άλλωστε για το υλοποιούμενο από το Υπουργείο σχέδιο «ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ» στο χωροταξικό της Ανώτατης Εκπαίδευσης,  προφανώς το περιβάλλον του ευρώ και της ευρωζώνης δεν είναι το κατάλληλο, προσήκον και αρμόζον για τις περιστάσεις. Με άλλα λόγια ο κύριος Γαβρόγλου κάνει πράξη την πρόταση του συναδέλφου του κυρίου Νίκου Ξυδάκη. Επιβεβαιώνοντας ότι πράγματι ο κύριος Ξυδάκης είναι «λαγός» της κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ για τη μετάβαση στη δραχμή. Για όσους τυχόν δεν έχουν καταλάβει παραπέμπουμε στην αναφορά [8].

Οι ευθύνες για την επικράτηση της μικροπολιτικής σε συνθήκες κρίσης, που πλέον παίρνουν εθνικές διαστάσεις, δεν βαρύνουν μόνο την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, αλλά και όλους αυτούς,  που σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο πιέζουν αλόγιστα για ευνοϊκές εξυπηρετήσεις, γνωρίζοντας την πλήρη αδυναμία στην οποία βρίσκεται η Κυβέρνηση ενώ συγχρόνως παραγνωρίζουν την δραματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα  στην ολότητά της.

Για όλους τους λόγους που με πληρότητα και σαφήνεια εκτίθενται παραπάνω, ζητάμε:

 • Την άμεση απόσυρση του Νομοσχεδίου και την οργάνωση ενός σοβαρού διαλόγου σε όλα τα θέματα, που αναφέρονται στο κατατεθέν κείμενο.

Αναφορές:

[1] "Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις". http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Epexergasia-stis-Epitropes?law_id=d1c61486-4074-430b-a268-a70f00a2d162 

[2]  Τι είπε ο πρόεδρος της ΠΕΣΣ για το πολυνομοσχέδιο «σκούπα» για την παιδεία https://www.esos.gr/arthra/48898/ti-eipe-o-proedros-tis-pess-gia-polynomoshedio-skoypa-gia-tin-paideia

[3] Κίνδυνος να μετατραπεί η Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος σε μια συνηθισμένη Βιβλιοθήκη, ΕΣΟΣ, 2017-02-06, https://www.esos.gr/arthra/48854/p-genikos-dieythyntis-ethnikis-vivliothikis-kindynos-na-metatrapei-i-ethniki

[4] Επιστολή διαμαρτυρίας της ΠΟΣΥΠ για τις νέες διατάξεις για την Εθνική Βιβλιοθήκη, ΕΣΟΣ, 2017-02-07, https://www.esos.gr/arthra/48875/epistoli-diamartyrias-tis-posyp-gia-tis-nees-diataxeis-gia-tin-ethniki-vivliothiki

[5] Η έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής επι πέντε σημείων του πολυνομοσχεδίου “σκούπα” για την παιδεία https://www.esos.gr/arthra/48921/i-ekthesi-tis-epistimonikis-ypiresias-tis-voylis-epi-pente-simeion-toy-polynomoshedioy

[6] Αυθαίρετη ερμηνεία του Υπουργείου αφαιρεί τη δυνατότητα εξέλιξης των μη μόνιμων επίκουρων καθηγητών, 21-12-2016

[7] Παγώνει για ένα χρόνο το λουκέτο σε ΤΕΙ, 

http://www.kathimerini.gr/891169/article/epikairothta/ellada/pagwnei-gia-ena-xrono-to-loyketo-se-tei

[8] Ποια είναι η Περσεφόνη; http://www.newsbomb.gr/ellada/politismos/story/507654/poia-itan-i-thea-persefoni

[9] Τι αναφέρει η έκθεση του ΔΝΤ http://www.iefimerida.gr/news/317401/i-ellada-ehei-mprosta-tis-golgotha-ti-anaferei-i-ekthesi-toy-dnt

Κοινοποίηση:

 • Γραφείο Πρωθυπουργού της Ελλάδος κυρίου Αλέξη Τσίπρα, Μέγαρο Μαξίμου, Ηρώδου Αττικού 19,  Τ.Κ. 106 74,   ΑΘΗΝΑ.
 • Αρχηγό Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, Πειραιώς 62,  Μοσχάτο 183 46,  proedros@nd.gr
 • Κύριο Δημήτριο Κουτσούμπα, Γ. Γραμματέα ΚΕ ΚΚΕ, Λεωφόρος Ιωνίας 145, Νέα Ιωνία ΤΚ 142 31, Αττική
  mailbox@kke.gr
 • Κυρία Φώφη Γεννηματά, Πρόεδρο Δημοκρατικής Συμπαράταξης, Χαριλάου Τρικούπη 50, 10680, Αθήνα, f.gennimata@parliament.gr  gennimata@gmail.com
 • Κύριο Σταύρο Θεοδωράκη,  Πρόεδρο “TO ΠΟΤΑΜΙ”, Σεβαστουπόλεως 22, Αθήνα   info@topotami.gr
 • Κύριο Βασίλειο Λεβέντη, Πρόεδρο Ένωσης Κεντρώων, Καρόλου 28, Αθήνα 104 37, athens@antidiaploki.gr  
 • Κύριο Πάνο Καμμένο, Πρόεδρο “ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ”, Χαροκόπου 2 & Συγγρού 196,  17671  Καλλιθέα, p.kammenos@anexartitoiellines.gr
 • Ομ. Καθηγητή Κωνσταντίνο Γαβρόγλου,  Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,  Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι,  minister@minedu.gov.gr, 'k.gavroglou@parliament.gr'
 • Καθηγητή Κώστα Φωτάκη, Αναπληρωτή Υπουργό Έρευνας και Καινοτομίας, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι,  fotakis@iesl.forth.gr
 • Κύριο Δημήτριο Μπαξεβανάκη, Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι,   dbaxev@yahoo.gr  d.baxevanakis@parliament.gr
 • Κύριο Κωνσταντίνο Ζουράρι, Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι.
 • Καθηγητή Γιάννη Παντή, Γενικό Γραμματέα  Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι,  gengram@minedu.gov.gr
 • Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων,
 • Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής των Ελλήνων,
 • Τμήμα Παιδείας Κομμάτων του Κοινοβουλίου,
 • Πρόεδρο  ΑΔΙΠ,   Καθηγήτρια Νικολέτα Χ. Παϊσίδου,  adipsecretariat@hqaa.gr
 • Σύνοδο Πρυτάνεων Ελληνικών Πανεπιστημίων, lilnikol@interel.uoa.gr
 • Σύνοδο Προέδρων Συμβουλίων Ιδρύματος Ελληνικών Πανεπιστημίων, aleka.choulaki@cs.uoi.gr
 • Σύνοδο Προέδρων Ερευνητικών Κέντρων,  secretary@synodos-ek.gr
 • Διοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣΔΕΠ, dioikousaepitropiposdep@googlegroups.com
 • Προέδρους Συλλόγων Καθηγητών Ελληνικών Πανεπιστημίων,
 • Σύνοδο Προέδρων ΤΕΙ, chara@teikoz.gr
 • Πρόεδρο ΟΣΕΠ/ΤΕΙ, Καθηγητή Εφαρμογών Απόστολο Κοκκόση, akokkos@teipir.gr
 • Πρόεδρο ΕΕΕ, Δρ.  Μαρία Κωνσταντοπούλου, mkonstan@bio.demokritos.gr
 • Ομοσπονδίες & Συλλόγους Επιστημονικού, Εργαστηριακού και Διοικητικού Προσωπικού των ΑΕΙ,
 • ΜΜΕ

Δελτίο Τύπου (pdf)

Share