Συνάντηση της ΠΡΩ.ΠΑΙΔΕΙ.Α. με το Γιάννη Στουρνάρα

ΑΘΗΝΑ,  22  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνάντηση της ΠΡΩ.ΠΑΙΔΕΙ.Α. με το Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος καθηγητή  Ιωάννη Στουρνάρα.

Τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 19.00 αντιπροσωπεία της «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ για ΠΑΙΔΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (ΠΡΩ.ΠΑΙΔΕΙ.Α.) συναντήθηκε με το Διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος καθηγητή Ιωάννη Στουρνάρα.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο μιας σειράς συναντήσεων που έχει ζητήσει το Συντονιστικό της  ΠΡΩ.ΠΑΙΔΕΙ.Α. με επιστολές προς τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Παιδείας τους Αρχηγούς των Πολιτικούς Κομμάτων, πρώην Πρωθυπουργούς και Υπουργούς Παιδείας, Συνομοσπονδίες, Επιμελητήρια, Επιστημονικές Ενώσεις, καθώς και σημαντικές προσωπικότητες από το χώρο της Επιστήμης, της Τέχνης, των Γραμμάτων και της Πολιτικής, προκειμένου να παρουσιάσει τις θέσεις, τα σχέδια  και τους στόχους της Πρωτοβουλίας.

Η ΠΡΩ.ΠΑΙΔΕΙ.Α. είναι μια πρωτοβουλία ανθρώπων, που προέρχονται  από όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης αλλά και από τους χώρους της εργασίας, της επιστήμης, της επιχειρηματικότητας, της τέχνης, του πολιτισμού και της ευρύτερης κοινωνίας.

Επιγραμματικά οι θέσεις και επιδιώξεις της Πρωτοβουλίας είναι:

  • Η αντιμετώπιση της Παιδείας συνολικά και διαχρονικά, χωρίς κομματική ταμπέλα αλλά με σαφή προοδευτικό, ευρωπαϊκό προσανατολισμό.
  • Η διαμόρφωση ενός  μακροπρόθεσμου εκπαιδευτικού σχεδιασμού.
  • Η ενίσχυση και ανάδειξη της Παιδείας ως παράγοντα εξόδου από την κρίση.

Βασική επιδίωξη της Πρωτοβουλίας είναι η δημιουργία ευρύτατων κοινωνικών συμμαχιών, ώστε να υλοποιηθεί και να εδραιωθεί μια σοβαρή και ρηξικέλευθη μεταρρύθμιση σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Στη συνάντηση με τον κύριο Στουρνάρα, από τη μεριά της ΠΡΩ.ΠΑΙΔΕΙ.Α. συμμετείχαν οι: Νίκος Σταυρακάκης, Σωκράτης Κάτσικας, Κώστας Καλτσάς, Γιάννης Κατσαρός, Ελένη Μπούντα, Πάνος Τσακλόγλου και Έφη Τσακαλίδου.

Στη συνάντηση που έγινε σε πολύ καλό κλίμα, συζητήθηκαν θέματα της επικαιρότητας στον τομέα της Παιδείας, καθώς και οι προτάσεις της Πρωτοβουλίας για την Παιδεία, την Έρευνα, την Καινοτομία, την Επιχειρηματικότητα και την Ανάπτυξη.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε

  • Στις κατάλληλες πολιτικές για την αξιοποίηση του ερευνητικού δυναμικού της χώρας και την ανάσχεση της παρατηρούμενης «φυγής εγκεφάλων» (brain drain).
  • Στο Νέο Σχολείο, που στηρίζεται στο Σχολείο του 21ου αιώνα –«Ευρώπη 2020»-  με επίκεντρο την ανάπτυξη και βελτίωση πολύπλευρων δεξιοτήτων στα παιδιά, χρήσιμων για την προσωπική, επαγγελματική και κοινωνική τους ζωή, καλλιεργώντας παράλληλα τις βασικές έννοιες της αριστείας, της καινοτομίας και της δημιουργικότητας.
  • Στην στρατηγικής σημασίας προτεραιότητα που πρέπει να δοθεί στην ανάπτυξη της Επαγγελματικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στη χώρα μας καθώς και στην ανάπτυξη ενός βιώσιμου και λειτουργικού συστήματος μαθητείας, με στόχο την ουσιαστική συμβολή τους στην ανάπτυξη της χώρας.
  • Στην εδραίωση αμφίδρομης εμπιστοσύνης ανάμεσα στα Ελληνικά Πανεπιστήμια και τον Ιδιωτικό τομέα της χώρας με στόχο την ουσιαστική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας που πραγματοποιείται από τις Ελληνικές ερευνητικές ομάδες
  • Στην ενεργοποίηση θεσμικών εργαλείων, όπως π.χ. η λειτουργία του ΝΠΙΔ των ΑΕΙ που προβλέπει ο Νόμος 4009/2011, που θα επιτρέψουν την ορθολογική και κερδοφόρα διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας των ΑΕΙ, πνευματικής και υλικής, προς όφελος της Ελληνικής κοινωνίας συνολικά
  • Στην ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης στη χώρα μας

Στη συνάντηση διαπιστώθηκε σύγκλιση απόψεων σε όλα τα θέματα καθώς και η  ανάγκη διαρκούς ανταλλαγής απόψεων και η σύμπραξη σε δράσεις  για την  αντιμετώπιση των  θεμάτων  της Παιδείας με έμφαση στην Αριστεία, την Καινοτομία, την Επιχειρηματικότητα, την Επαγγελματική Εκπαίδευση, και, γενικότερα, τη σύνδεση και αλληλεπίδραση του εκπαιδευτικού συστήματος με την παραγωγική διαδικασία και τη δρώσα και δημιουργική κοινωνία.

Το Δελτίο Τύπου