Φόρουμ: “Συνέργειες Επιχειρήσεων του Αγροδιατροφικού Τομέα με Φορείς Έρευνας και Εκπαίδευσης” (Θεσσαλονίκη, Φλεβάρης 2022)

Διεξαγωγή: Θεσσαλονίκη, Φλεβάρης 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΟΥΜ

Η Πρωτοβουλία για Παιδεία και Ανάπτυξη, με τον διακριτικό τίτλο ΠΡΩ.ΠΑΙΔΕΙ.Α, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών και Βιο-Οικονομίας & το Ινστιτούτο Αγρο-Τεχνολογίας του ΕΚΕΤΑ, καθώς και την Αμερικανική Γεωργική Σχολή, διοργανώνουν ένα διευρυμένο Φόρουμ, στο οποίο θα συζητηθούν ενδελεχώς όλα τα ζητήματα που αφορούν στη διασύνδεση Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων με Επιχειρήσεις του Αγροδιατροφικού Τομέα. Το Φόρουμ έχει στόχο να ενισχύσει την υπεραξία της Ελληνικής αγροδιατροφικής παραγωγής, προωθώντας τις συνέργειες όλων των συντελεστών της αξιακής της αλυσίδας και να  διατυπώσει τον οδικό χάρτη επίλυσης όλων των σοβαρών ζητημάτων του τομέα που απαιτούν άμεση αντιμετώπιση.

Στο Φόρουμ θα συμμετάσχουν, εκπρόσωποι σύγχρονων και πρωτοποριακών οργανώσεων παραγωγών, στελέχη επιχειρήσεων της μεταποίησης και της τυποποίησης τροφίμων και ποτών, προκειμένου να συμβάλουν με την εμπειρία τους στη δημιουργία νέων διαδικασιών που είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν, ώστε οι επιχειρήσεις να εξελιχθούν σε  κέντρα εφαρμογής της επιστημονικής και ερευνητικής γνώσης. Θα συμμετάσχουν επίσης επιστήμονες από πανεπιστήμια και ερευνητικά Ινστιτούτα, εντός και εκτός συνόρων, με ενασχόληση στο αγροδιατροφικό αντικείμενο, για να παρουσιάσουν σύγχρονες εφαρμοσμένες λύσεις και τεχνικές. Τη δική τους οπτική θα κληθούν να δώσουν και εκπρόσωποι καταναλωτικών οργανώσεων, προκειμένου να προσδιορισθούν οι πρακτικές ποιοτικής βελτίωσης των καταναλωτικών αντιλήψεων και συμπεριφορών.

Το Φόρουμ, επιγραμματικά, επιδιώκει:

 • να αναδείξει καλές πρακτικές εφαρμογής της έρευνας στην καθημερινή επιχειρηματική πρακτική
 • να συμβάλει στη δημιουργία νέων συνεργειών και στην έναρξη εποικοδομητικού διαλόγου και επικοινωνίας, μεταξύ ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας
 • να προσανατολίσει την παραγωγική διαδικασία προς την ενσωμάτωση καινοτόμων ερευνητικών λύσεων δείχνοντας την εφικτότητα του εγχειρήματος.

 

Στόχος των διοργανωτών είναι το Φόρουμ:

 • να συμβάλει στην εκλαΐκευση και διάχυση των σημαντικών εφαρμόσιμων ερευνητικών αποτελεσμάτων και πρακτικών που έχουν παραχθεί από ερευνητικές ομάδες για να χρησιμοποιηθούν από την επιχειρηματική κοινότητα
 • να αναδείξει τις δυνατότητες εκπαίδευσης στις νέες τεχνολογίες και πρακτικές που προσδίδουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις Ελληνικές επιχειρήσεις
 • να προωθήσει συμπράξεις μεταξύ έρευνας, ακαδημαϊκής κοινότητας και επιχειρήσεων για την επίλυση σημαντικών και ζωτικής σημασίας προβλημάτων και την ανάπτυξη της βιωσιμότητας στον αγροδιατροφικό τομέα

 

Με βάση τα παραπάνω καλούμε ερευνητές, εκπαιδευτικούς, παραγωγούς και επιχειρηματίες της μεταποίησης του αγροτικού χώρου, καθώς και εκπροσώπους καταναλωτικών οργανώσεων,  να συμμετάσχουν ενεργά στο Φόρουμ και να υποβάλλουν προτάσεις θεμάτων προς παρουσίαση και συζήτηση σε αυτό.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Υποβολή περίληψης, έως 3.000 χαρακτήρων, ηλεκτρονικά, (πατήστε εδώ για υποβολή). Κατά την υποβολή πρέπει να δηλώνεται σε ποια θεματική ενότητα εντάσσεται, κατά την άποψη του/της υποβάλλοντος/ουσας, η πρόταση, και σε ποιο πεδίο εφαρμογής ερευνητικού αποτελέσματος αφορά.

Θεματικές ενότητες:

 • Αποτελέσματα έρευνας που απέρρευσαν από συνεργασία με επιχείρηση ή επιδέχονται την εφαρμογή στην πράξη
 • Καλές εμπειρίες επίλυσης προβλημάτων με συμπράξεις έρευνας και αγοράς
 • Δομικές βελτιώσεις για την ενίσχυση της αμφίδρομης συνεργασίας
 • Ανάγκες σε επιχειρήσεις που απαιτούν επιστημονική υποστήριξη
 • Εκπαιδευτικά προγράμματα ενίσχυσης της αγροδιατροφικής ανταγωνιστικότητας – πρακτική άσκηση

Πεδία εφαρμογής ερευνητικού αποτελέσματος:

 • Παρεμβάσεις με στόχο την κυκλικότητα ή/και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
 • Ενίσχυση της παραγωγής με τη χρήση βιολογικής καλλιέργειας
 • Μετασχηματισμός της αγροτικής παραγωγής με ψηφιακή/high tech τεχνολογία
 • Αγροδιατροφική αλυσίδα με πλήρη σεβασμό στην αγρο-οικολογία

________________

Οργανωτική / Επιστημονική Επιτροπή Φόρουμ 

 • Αντώνης Αγγελάκης, Στέλεχος Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας  
 • Σταμάτης Αγγελόπουλος, Καθηγητής Τμήματος Γεωπονίας και Αντιπρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος
 • Γρηγόρης Αντωνιάδης, Πρόεδρος Λέσχης Φίλων Ελαιολάδου                                                            
 • Χρήστος Αποστολόπουλος, Πρόεδρος Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων, Α’ Αντιπρόεδρος ΠΡΩ.ΠΑΙΔΕΙ.Α.
 • Γιάννης Βογιατζής, Πρόεδρος  Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου                                     
 • Ρόδιος Γαμβρός, Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων                    
 • Αλέξανδρος Γεωργακίλας, Καθηγητής Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου   
 • Βάσος Ευθυμιάδης, Πρόεδρος Ελληνικού Συνδέσμου Φυτοπροστασίας
 • Νίκος Κατσούλας, Καθηγητής Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 • Ευδοκία Κρυσταλλίδου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια  Γραφείου Στρατηγικής Διαχείρισης Προγραμμάτων, Αμερικανική Γεωργική Σχολή     
 • Θωμάς Κωτσόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Γεωπονίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 • Έφη Λαζαρίδου, Διευθύνουσα Σύμβουλος Οργανισμού «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά»
 • Κυριάκος Λουφάκης, Πρόεδρος Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας          
 • Νίκος Μουσιόπουλος, Καθηγητής Τμήματος Μηχανολόγων-Μηχανικών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Β’ Αντιπρόεδρος ΠΡΩ.ΠΑΙΔΕΙ.Α.
 • Γιώργος Μπανιάς, Ερευνητής Β’ Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης          
 • Κώστας Μπιλιαδέρης, Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Γεωπονίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 • Διονύσης Μπόχτης, Διευθυντής Ινστιτούτου Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Γιώργος Ξηρογιάννης,  Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών                                                       
 • Γιώργος Οικονόμου, Διευθυντής Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τυποποίησης Ελαιολάδου        
 • Γιώργος Παπαδάκης, Καθηγητής Σχολής Περιβάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών       
 • Βάσω Παπαδημητρίου, Γενική Διευθύντρια Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων                
 • Φίλιππος Παπαδόπουλος, Διευθυντής Γραφείου Στρατηγικής Διαχείρισης Προγραμμάτων, Αμερικανική Γεωργική Σχολή
 • Γιώργος Πίττας, Αντιπρόεδρος Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Μελιού και Λοιπών Προϊόντων Κυψέλης                             
 • Στέλιος Σκαρίμπας, Αντιπρόεδρος Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος                             
 • Κώστας Σταματόπουλος, Διευθυντής Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
 • Ιωάννης Τσάκνης, Καθηγητής και Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Τροφίμων Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

 

 

Share