Δημιουργία χώρου ανάπτυξης ιδεών και δράσεων με τη μορφή  Σωματείου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δημιουργία χώρου ανάπτυξης ιδεών και δράσεων με τη μορφή  Σωματείου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

«ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ για ΠΑΙΔΕΙΑ και ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΠΡΩ.ΠΑΙΔΕΙ.Α.»

«Εκπαίδευση και  Έρευνα βασικός μοχλός της Ανάπτυξης»

Αθήνα, 20  Ιουλίου  2021

 

Επιστήμονες όλων των βαθμίδων και μορφών της εκπαίδευσης, της εργασίας, της βιομηχανίας, των επιχειρήσεων, της αγοράς και εκπρόσωποι άλλων δημιουργικών δυνάμεων, εντός και εκτός συνόρων, ένωσαν τις δυνάμεις και το κοινό όραμa τους θέτοντας ως στόχο την ουσιαστική και αποτελεσματική σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με τις παραγωγικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές δυνάμεις της χώρας.

Μετά από πολύμηνες διεργασίες, ιδρύεται Σωματείο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ για ΠΑΙΔΕΙΑ και ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΠΡΩ.ΠΑΙΔΕΙ.Α.».

Κύριοι στόχοι της ΠΡΩ.ΠΑΙΔΕΙ.Α. είναι:

  • η συμβολή με προτάσεις στη μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας κατά τρόπο ολοκληρωμένο, σύγχρονο και σύμφωνο με τις διεθνείς τάσεις, ώστε να είναι σε θέση να δημιουργεί υγιείς, σκεπτόμενους, ελεύθερους, δημιουργικούς και υπεύθυνους πολίτες,
  • η πλήρης ενεργοποίηση, ουσιαστική συνεργασία και σύμπραξη σε αυτή την προσπάθεια όλων των δημιουργικών δυνάμεων του τόπου, οι οποίες προέρχονται από όλες τις βαθμίδες και μορφές της εκπαίδευσης, από τους χώρους της εργασίας, της επιχειρηματικότητας, της βιομηχανίας, της επιστήμης και του πολιτισμού, και
  • η ουσιαστική διασύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με την πραγματική οικονομία, μέσα από την ανάδειξη της αλληλεξάρτησης μεταξύ εκπαίδευσης και οικονομίας/παραγωγής στην ανάπτυξη της οικονομίας και την προώθηση της  καινοτομίας και του επιχειρείν στην κοινωνία της γνώσης.

Το Σωματείο διοικείται από προσωρινό εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση. Η σύνθεση της προσωρινής Διοίκησης έχει ως εξής:

Πρόεδρος: ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ., Ομότιμος Καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.Καθηγητής στη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών [ΣΕΜΦΕ], ΕΜΠ από το 1982 έως το 2019. Επισκέπτης Ερευνητής στα ιδρύματα Brown University USA, École Polytechnique Paris France, Heriot Watt University, Edinburgh, Scotland. Ιδρυτής του Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μαθηματική Προτυποποίηση στις Σύγχρονες Τεχνολογίες και τη Χρηματοοικονομική» (2003), του οποίου υπήρξε Διευθυντής έως το 2019. Mέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΠΟΣΔΕΠ) από 2005 έως 2019, ως Πρόεδρος (2009-2013) και Αντιπρόεδρος (2005-2007) και (2013-2015).

Α’ Αντιπρόεδρος: Δρ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Διευθυντής Ολικής Ποιότητας & Ασφάλειας Τροφίμων & Μέλος του ΔΣ της FrieslandCampicaHellasA.E. και αντίστοιχα υπεύθυνος 4 εργοστασίων στην ΝΑ Ευρώπη (15 χρόνια). Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων (ΣΕΒΓΑΠ), μέλος του ΔΣ του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Γαλακτοβιομηχανιών (EDA) & Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Παιδικών Τροφών & Ειδικής Διατροφής Ελλάδος (ΣΕΠΤΕΔΕ). Πρώην μέλος του Συμβουλίου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου της Αθήνας (4 χρόνια), Γενικός Διευθυντής του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (3 χρόνια) και Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Οργανισμού Γάλακτος (7 χρόνια). Ιδρυτικό μέλος του Κέντρου Βιομημιτικής του Πανεπιστήμιου Reading & Ακαδημαϊκό προσωπικό του (3 χρόνια) και Ανώτερο Επιστημονικό Στέλεχος του Ινστιτούτου Έρευνας Τροφίμων της Μεγάλης Βρετανίας (IFR) για άλλα 3 χρόνια.

Β’ Αντιπρόεδρος: ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Καθηγητής Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ (από το 1989), Επίτιμος Καθηγητής Τεχνολογικού Ινστιτούτου Καρλσρούης (από το 1996), Τακτικό Μέλος Γερμανικής Ακαδημίας Επιστημών Leopoldina (από το 2002). Διετέλεσε για τρεις θητείες Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ (2006-2010), Αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (2010-2016) και εκλεγμένο μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας [ΕΛΙΔΕΚ] (2018-2021).

Γενικός Γραμματέας: Δρ ΚΑΘΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, Διευθυντής Τεχνικών Σχολών Επιμελητηρίου Ηρακλείου. Αντιπρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας Κρήτης. Εξωτερικός Συνεργάτης Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ, Διευθυντικό στέλεχος επαγγελματικών οργανώσεων του αγροδιατροφικού τομέα, Σύμβουλος  επιχειρήσεων και συλλογικών φορέων.

Ταμίας: ΣΤΕΦΑΝΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ, Επίκουρος Καθηγητής, ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ. Ειδικεύεται στην Επιστήμη των Υπολογιστών, Συγγραφέας.

Αναπληρώτρια Ταμίας: Δρ ΚΑΔΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, Διδάσκουσα στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Μέλος του Συμβουλίου της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.).

Μέλος: Δρ ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. Group leader at theSignalling Programme of the Babraham Institute of the University of Cambridge (since 1996), United Kingdom.

Μέλος: Δρ ΛΟΥΦΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας και Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Λουφάκης Χημικά ΑΒΕΕ. Διετέλεσε επίσης Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος από το 2014. Μέλος διαφόρων Διοικητικών Συμβουλίων Οργανισμών και Συνδέσμων, όπως το Συμβούλιο Ιδρύματος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,  το Κέντρο Επιχειρηματικής & Πολιτιστικής Ανάπτυξης, ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.

Share