Η θέση της ΠΡΩ.ΠΑΙΔΕΙ.Α. για το Άρθρο 73 του Σχεδίου Νόμου για τα Πανεπιστήμια του Υπουργείου Παιδείας.

Σχετικά με το Σχέδιο Νόμου του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ με τίτλο «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» και το Άρθρο 73 περί “Τμήματα Εφαρμοσμένων Επιστημών και Τεχνολογίας – Προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου εφαρμοσμένων επιστημών και τεχνολογίας”, έχουμε να κάνουμε τις ακόλουθες διαπιστώσεις:

1] Εδώ γίνεται προσπάθεια επανίδρυσης των ΤΕΙ με την απόφαση ίδρυσης τους να μεταφέρεται στις πλάτες των Ιδρυμάτων. Η πολιτική ηγεσία οφείλει να διαχειριστεί με περισσή περίσκεψη και προσοχή ένα τόσο σημαντικό θέμα, όπως αυτό της δομής του συνολικού εκπαιδευτικού οικοδομήματος.

2] Γίνεται προσπάθεια Τμήματα που δεν θα συγκεντρώσουν επαρκή αριθμό φοιτητών -ανεξάρτητα αν αυτό οφείλεται στο αντικείμενο τους ή στην γεωγραφική τοποθέτηση τους- να υποβιβαστούν σε ΤΕΙ, ώστε να απορροφήσουν αποτυχόντες των Πανεπιστημίων.

Αυτό αποτελεί ένα μέγιστο σφάλμα στρατηγικού χαρακτήρα με άφρονα κατασπατάληση πόρων και ανθρώπων χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Ο χώρος της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) θέλει το δικό του περιβάλλον, που είναι τελείως διαφορετικό από το πανεπιστημιακό, όχι κατώτερο ή ανώτερο,  απλά έντονα διαφορετικό!

Αντ’ αυτού όμως η Πολιτεία είναι υποχρεωμένη να προχωρήσει στη συστηματική μελέτη της ριζικής αναμόρφωσης του συστήματος της ΕΕΚ με την επαναφορά στη Μεταλυκειακή Ζώνη μιας μορφής ¨σύγχρονων ΚΑΤΕ¨ σοβαρής διετούς εκπαίδευσης με Πρακτική Άσκηση.

Άλλωστε αυτό είναι το είδος των στελεχών, που ζητά η επιχείρηση, η βιομηχανία, η αγορά, βρίσκεται σε τεράστια έλλειψη  και αποτελεί τροχοπέδη για την περαιτέρω ανάπτυξη της χώρας, όταν ένα μεγάλο μέρος των πτυχίων περισσεύουν (βλέπε, Έκθεση ΚΑΝΕΠ–ΓΣΕΕ: Επιτακτική η ανάγκη Δομικού Μετασχηματισμού, Ανασυγκρότησης και Ποιοτικής Αναβάθμισης του Παραγωγικού Μοντέλου της Χώρας, 24 Μάϊου 2022). Ας αναλογιστεί κανείς, για παράδειγμα, ότι  οι σωστά εκπαιδευμένοι γεωργοί στην Ολλανδία ανέρχονται στο 80% του συνόλου των ασχολουμένων με τη γεωργία, ενώ στην Ελλάδα είναι κάτω από το 8%!  Κατά τα άλλα ο αγροτικός τομέας αποτελεί τον κορμό του παραγωγικού ιστού της χώρας μας!

Τι άραγε έχουν να πουν για το Άρθρο 73 του Νομοσχεδίου ο ΣΕΒ, η ΓΣΕΒEΕ, η ΓΣΕΕ και τα Ινστιτούτα τους;  Τι έχουν να πουν τα ανά τη χώρα Επιμελητήρια;

Πρόταση μας:  Το  Άρθρο 73 του παρόντος Ν/Σ θα πρέπει να αποσυρθεί άμεσα! Προσβάλει τη νέα γενιά και υποθηκεύει το μέλλον  της χώρας!

Εκ μέρους του Διοικητικού  Συμβουλίου

 

Καθηγητής Νικόλαος Μ.  Σταυρακάκης                                 Δρ.  Μιχάλης Καθαράκης

                 Πρόεδρος                                                                          Γενικός Γραμματέας

Share