Μελέτες Επαγγελματικού Προσανατολισμού & Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Το μήνα που μας πέρασε είδαν το φως της δημοσιότητας δύο σημαντικές και συμπληρωματικές μελέτες από έγκυρους και έγκριτους φορείς:

[1] Ο ΚΡΙΣΙΜΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ, 20 Σεπτεμβρίου 2022, ΣΕΒ,

https://www.sev.org.gr/wp-content/uploads/2022/09/2022-09-20_SR_CAREERORIENTATION.pdf

[2] ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, 26 Σεπτεμβρίου 2022, δ ι α Ν Ε Ο σ ι ς, Ομάδα Εργασίας: Νεκτάριος Μιλτιάδης, Καρκαλάκος Σωτήριος, Πλέσσα-Παπαδάκη Αθηνά, Θεοδωρίδου Αθανασία, Χηνοπούλου Ελένη.

Οι δύο μελέτες, αφού καταγράφουν με αρκετή σαφήνεια και αντικειμενικότητα την υπάρχουσα κατάσταση σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο σε όλες τις βασικές πτυχές της, προχωρούν σε πληθώρα διαπιστώσεων και στη συνέχεια παρουσιάζουν ένα συνεκτικό σύνολο προτάσεων για τη βελτίωση της κατάστασης και στα δύο αυτά στενά συνδεδεμένα και αλληλοσυμπληρούμενα ζητήματα του Επαγγελματικού Προσανατολισμού και της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης [ΕΕΚ].

Αλληλένδετα λοιπόν αυτά τα ζητήματα.

Τι να πει κάποιος στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό, όταν η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στη χώρα μας έχει τα μεγάλα δομικά προβλήματα που περιγράφονται με απόλυτη σαφήνεια στη μελέτη [2];

Πως θα αναβαθμίσεις ποιοτικά την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, όταν δεν έχεις ανατρέψει τον κυρίαρχο στην κοινωνία εκπαιδευτικό πολιτισμό, που θέλει όλα τα παιδιά μας να πάνε για το βραβείο Nobel (!) κατ’ ελάχιστον; Χωρίς τη μεγάλη πλειοψηφία των νέων να στρέφεται στην ΕΕΚ, όπως γίνεται σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες, δεν μπορείς να την αναβαθμίσεις ακόμα και αν λύσεις όλα τα άλλα μεγάλα προβλήματα προσωπικού, λειτουργίας, υποδομών και στενής συμπόρευσης με την επιχείρηση και τις άλλες τοπικές και μη παραγωγικές μονάδες!

Η μέχρι τώρα κυβερνητική διαδρομή δυστυχώς κυριαρχείται από υψηλών επιδόσεων ατολμία στα θεσμικά της ΕΕΚ, επικίνδυνη προσκόλληση σε εμπειρικές αντιλήψεις προ 3-4 δεκαετιών και έγνοια πως θα απορροφηθούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια και του Ταμείου Ανάκαμψης(?) στις υπάρχουσες ξεπερασμένες δημόσιες και ιδιωτικές δομές ΕΕΚ! . . . μήπως σε λίγα χρόνια ο ιστορικός ανακαλύψει και πάλι πλειάδα πίθων των Δαναΐδων διάσπαρτους ανά την Επικράτειαν . . .

Επιτέλους θα πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους ότι βασική προϋπόθεση για την συνολική ανάπτυξη αυτής της Χώρας αποτελεί η ουσιαστική ποιοτική αναβάθμιση της Εκπαίδευσης, της Παιδείας. Όμως βασική προϋπόθεση για την αναβάθμιση όλων των βαθμίδων και μορφών της Εκπαίδευσης αποτελεί η ριζική βελτίωση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης . . .

Ορισμένοι πιστεύουν ότι η σοβαρή αναβάθμιση της Παιδείας στη Χώρα μας αποτελεί μια από τις λίγες βασικές προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της προσπάθειας που ξεκίνησε πριν 200 χρόνια για Εθνική Ανεξαρτησία!

ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Μ.

Share