Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική [ΚΑΠ] 2023 -2027

Δ E Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ

ΘΕΜΑ: Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική [ΚΑΠ] 2023 -2027

25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

Αγαπητέ φίλες, αγαπητοί φίλοι,
στους ακόλουθους συνδέσμους θα βρείτε την Πρόταση της Ελληνικής Κυβέρνησης για την Κοινή Αγροτική Πολιτική [ΚΑΠ] της περιόδου 2023 -2027:

Α. Την πλήρη πρόταση [ > 1300 σελίδες]

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/KAP2023_2027/egkekrimeno_ss_kap_2023_2027.pdf

Β. την ομιλία [49 διαφάνειες] του καθηγητή Κων/νου Γ. Τσιμπούκα, Κοσμήτορα της Σχολή Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών,  Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

https://www.dropbox.com/s/mfxc9npa6929ce9/Tsimpoukas-NewKAP_presentation_2023-01-21.pptx?dl=0

Η ΠΡΩ.ΠΑΙΔΕΙ.Α. θα τοποθετηθεί επί του ζητήματος αυτού και θα εξετάσει διάφορους τρόπους
προβολής των θέσεων της το επόμενο διάστημα

 

Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩ.ΠΑΙΔΕΙ.Α. Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ

Share